Σκάκι 2017

       Στα πλαίσια των δράσεων της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Καβασίλων, το σχολικό έτος 2016-2017, η Διευθύντρια του σχολείου Τόκα Παναγιώτα οργάνωσε σκακιστικό τουρνουά στο οποίο έλαβαν μέρος μαθητές από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.  

        Η συμμετοχή και γενικά η ενασχόληση με το σκάκι καλλιεργεί και αναπτύσσει προτερήματα όπως πειθαρχία, διαπαιδαγώγηση της θέλησης και της αντοχής, ανάπτυξη μνημονικού, ετοιμότητα, εξυπνάδα, λογική σκέψη, κ.λπ. Το σημαντικότερο του παιγνιδιού αυτού δεν είναι τόσο η νίκη επί του αντιπάλου όσο η ποιότητα της νίκης.