Το Γυμνάσιο Καβασίλων Ημαθίας

Το Γυμνάσιο Καβασίλων Ημαθίας

Τα Καβάσιλα είναι ένα χωριό 740 περίπου κατοίκων μεταξύ Βέροιας - Αλεξάνδρειας. Διοικητικά ανήκουν στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Οι  μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο προέρχονται από τα παρακάτω χωριά του κάμπου της Ημαθίας:

Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Κεφαλοχώρι, Βρυσάκι, Λουτρός, Νησί, Ξεχασμένη, Παλιό Σκυλίτσι, Ραψωμανίκη, Επισκοπή, Σταυρός